Video
Theo Truyền hình Thông tấn
09:56 AM 11/01/2023
Lao động sang Hàn Quốc làm việc có thể lưu trú đến 10 năm
Thông tin từ Bộ Lao động Việc làm Hàn quốc về thông báo áp dụng gia hạn thời gian cư trú và làm việc của lao động nước ngoài sang Hàn Quốc làm việc ngày 29-12 vừa qua. Lao động nước ngoài có thể được gia hạn lưu trú tối đa trong vòng 4 năm 10 tháng lên thành 10 năm nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định của Chính phủ nước này đề ra.