Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
10:01 AM 29/12/2023
Bứt phá để hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em năm 2024
Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; là năm giữa kỳ thực hiện các chương trình, đề án về trẻ em, các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện.