Video
Theo Truyền hình Nhân Dân
3 tháng trước
Tiếp tục hỗ trợ người lao động mất việc, giảm giờ làm
Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 7785 /QĐ-TLĐ về việc kéo dài các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.
Hỗ trợ trẻ em sau lũ
20 ngày trước