Video
Tạp chí Lao động và Xã hội
11:24 AM 07/11/2023
Phim tài liệu: Tạp chí Lao động và Xã hội - 55 năm xây dựng và phát triển
(LĐXH)- Trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, từ tờ Nội san Quản lý Lao động, cho đến Tập san Quản lý lao động, Tạp chí Quản lý lao động và từ tháng 3/1987 đến nay có tên gọi chính thức là Tạp chí Lao động và Xã hội, dù trong hoàn cảnh nào, chiến tranh hay hòa bình, khi còn trong cơ chế cũ hay chuyển sang cơ chế mới, các thế hệ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí đã luôn kiên trì khắc phục mọi khó khăn, bám sát tôn chỉ, mục đích để hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thông tin lý luận nghiệp vụ quan trọng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.