Video
Hải Uyên
03:45 PM 20/11/2023
Những đề xuất để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu
(LĐXH) - Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đều đã ban hành nhiều hướng dẫn nhằm hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu.