Video
Theo VTC NOW
4 tháng trước
Người lao động: Thà giảm lương nhưng có việc làm mới quan trọng
Ngày 09/08/2023, Hội đồng tiền lương quốc gia họp phiên đầu tiên để đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 cho người lao động ở khu vực doanh nghiệp. Nhưng với người lao động lúc này có việc làm mới là điều quan trọng.
Hỗ trợ trẻ em sau lũ
20 ngày trước