Video
Theo VTC14
3 tháng trước
Người không lương hưu dưới 75 tuổi có thể được trợ cấp
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất quy định công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm.
Hỗ trợ trẻ em sau lũ
20 ngày trước