Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
4 tháng trước
Khai mạc Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 7
Diễn đàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 5 - 8/8 với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”.
Hỗ trợ trẻ em sau lũ
20 ngày trước