Video
Hải Uyên
10:45 AM 05/11/2023
Hà Nội: Tổng kết chương trình công nghiệp hỗ trợ năm 2023
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2023 được UBND TP Hà Nội cùng Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các đơn vị thực hiện đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.