Lao động
Trang chủ / Lao động / Lao động
Đắk Lắk: Công tác thi hành pháp luật lĩnh vực lao động, việc làm đạt được nhiều kết quả nổi bật
10:09 PM 25/11/2023
(LĐXH) – Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, năm 2023, tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm được tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành địa phương trên địa bàn thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở LĐ –TB&XH tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành đồng về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Cụ thể, trong năm 2023, tỉnh đã bản hành Công văn số 960/UBND – NC ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh, trong đó có lĩnh vực lao động, việc làm được tỉnh giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi và triển khai thực hiện. Theo đó, trong năm 2023, Sở đã ban hành hàng loạt kế hoạch, công văn hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ, giám sát thực hiện lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Đông đảo người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Bên cạnh đó, Công tác kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, việc làm tại các đơn vị được Sở tăng cường kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn như: Kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 06 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Phú đã hoàn thành; Kiểm tra việc tham mưu thực hiện công tác Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp tại 13/15 đơn vị ở các địa phương. Ngoài ra, trong năm 2023, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 38 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của phap luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại 72 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và Luật Công đoàn tại 04 doanh nghiệp; Sở tiến hành thanh tra 03 cuộc điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật lao động, việc làm; Hoàn thành tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương tại 100 doanh nghiệp. Qua đó đã cung cấp thôn tin cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm cơ sở cho việc điều chỉnh mức lương tố thiểu năm 2023 và phục vụ công tác quản lý về lao động, tiền lương trong doanh nghiệp.

Các đại biểu dự lễ mít tinh Tháng hành động ATVSLĐ tỉnh Đắk Lắk  năm 2023

Qua công tác thanh tra, đã phát hiện những sai phạm về thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội. Thanh tra Sở đã ban hành 47 quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền 549 triệu đồng, đến nay 47 đơn vị bị xử lý đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Trong năm 2023, Sở cũng nhận được 7 đơn khiếu nãi về lĩnh vực an toàn. Toàn bộ đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nên đã có văn bản hướng dẫn 04 đơn, lưu 3 đơn theo quy định.

Ngoài ra, Sở cũng đã hoàn thành tổ chức khảo sát nhu cầu tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về Bảo hiểm xã hội và tuyên truyền bảo hiểm xã hội tại 20 đơn vị để cung cấp thông tin cho Bộ làm cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ kế hoạch tập huấn, đào tạo, buồi dưỡng nghiệp vụ về Bảo hiểm xã hội và tuyên truyền về bảo hiểm xã hội của Bộ. Đồng thời, Sở còn phân công 2 công chức phụ trách côn tác pháp chế đảm nhận việc đôn đốc triển khai thực hiện công tác theo theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các đơn vị, và phối hợp với công chúc các phòng chuyên môn theo dõi tình hình thi hành pháp luật lao động, việc làm hiệu quả.

Năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành tổ chức nhiều Hội nghị  tập huấn, tuyên truyền về pháp luật lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh

Theo đánh giá của ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở LĐ –TB&XH tỉnh Đắk Lắk: Nhìn chung, công tác tập huấn, phổ biến pháp luật lĩnh vực lao động, việc làm trong năm 2023 được triển khai kịp thời; tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho thi hành pháp luật cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Sở Lao động – TB&XH tỉnh đã thường xuyên hướng dẩn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thi hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm (hướng dẫn nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thủ tục lĩnh vực việc làm: cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài, giấy phép về hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm,…) thông qua nhiều hình thức như hướng dẫn qua điện thoại, hướng dẫn trực tiếp, qua hội nghị, tập huấn.... Cụ thể, trong năm 2023, Sở đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở về chính sách lao động, bảo hiệm xã hội, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cà phê 719 (200 người), Công ty TNHH Cà phề D rao (30 người tham dự); Tuyên truyền Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn Bản thi hành; tuyên tuyền về công tác cho vay vốn (đối với hộ nghèo, hộ chính sách), hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm,… trên các Báo đài của Trung ương và địa phương. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức địa phương làm công tác chính sách.

Bên cạnh đó, Sở còn tổ chức Hôi nghị đánh giá về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và quán triệt, chỉ đạo công tác này trong thời gian tới.Tại Hội nghị này, lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp đưa người lao độg đi làm việc ở nước ngoài đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, Sở đã chỉ đạo Trung tâm DVVL tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức được 81 phiên giao dịch việc làm, 02 Hội chợ việc làm, 04 ngày hội việc làm, 08 Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. 

Ngoài ra, trong năm 2023, Sở đã chỉ đạo Trung tâm DVVL tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức được 81 phiên giao dịch việc làm, 02 Hội chợ việc làm, 04 ngày hội việc làm, 08 Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Tư vấn nghề nghiệp, việc làm và chính sách, chế độ cho 40.100 lượt người, trong đó tư vấn việc làm cho 31.700 lượt người, giới thiệu việc làm cho 7.978 lượt, số người có việc làm là 2.565 người.

Song song đó, Sở thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, tổ tư vấn về chính sách BHTN đến người lao động, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp vơi nhiều hình thức phong phú và đa dạng nhằm chuyển tải các thông tin chính xác, kịp thời và các chính sách bổ sung, sửa đổi của pháp luật lao động đến đông đảo người dân và doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương để thực hiện hiệu quả.

Đông đảo người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm do Trung tâm DVVL tỉnh phối hợp với địa phương tổ chức vào tháng 10 năm 2023

Theo Sở LĐ – TB&XH tỉnh Đắk Lắk: Công tác quản lý nhà nước về lao động của địa phương thời gia qua đã chuyển biến rõ nét; nội dung tuyên truyền, phổ biến thiết thực hơn, góp phần nâng cao chuyển biến nhận thức của cộng đồng. Sở cũng đã phối hợp tốt với các cơ quan thực hiện thanh kiểm tra, thanh tra các tổ chức về lĩnh vực do đơn vị quản lý.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu và xử lý vi phạm hành chính thực hiện đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, hành vi, vi phạm đúng thẩm quyền; trình tự, thủ tục, thời gian và thời hiệu xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện hành. Qua đó đã góp phần hạn chế vi phạm phạm, có tác dụng răn đe và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm. Đồng thời, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện công tác tham mưu triển khai thực hiện các chính sách của nhà nước về lao động, việc làm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở địa phương từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tế.

Để công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm và công tác tuyên truyền phố biến về chính sách pháp luật lao động, việc làm được thực hiện hiểu quả hơn, trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm. Đồng thời thường xuyên ra soát, cắt giảm các bước không cần thiết để thủ tục hành chính bớt rườm rà, dễ tiếp cận với người dân. Sở kiến nghị với UBND tỉnh tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Vương Linh

TAG: Ðắk Lắk tình hình về pháp luật lĩnh vực lao động Việc Làm tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động
Tin khác
Tuyển dụng 50 thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản
J&T Express tập trung phát triển nguồn nhân lực sau Tết
TP.HCM tổ chức Ngày hội “Hướng nghiệp, Tuyển sinh”  lần 12 - năm 2024
Đồng Nai: Tín hiệu khởi sắc từ thị trường lao động đầu xuân
Trên 44.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm đầu năm
Ngành LĐ-TB&XH Bình Dương vượt khó về đích đúng kế hoạch
Sơn la: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động
Tiền Giang tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động
Quảng Ninh: Tai nạn lao động có chiều hướng giảm